Hevosen pitopaikka ja sen säädökset

Hevosten pitopaikat

Useassa maassa hevosten pitämistä tarkkaillaan erilaisten lakien ja säädösten avulla. Niiden tarkoituksena on taata eläimelle mahdollisimman hyvät olot ja estää hevosen pitämistä sille sopimattomissa ympäristöissä, esimerkiksi kaupungissa kerrostalon parvekkeella tai kasinon aulassa.

Suomessa hevosen pitopaikalle on monta vaatimusta. Sen on oltava riittävän tilava, jotta eläin voi levätä ja seistä sille luonnollisessa asennossa. Hevosen on myös pystyttävä liikkumaan ja nousemaan makuulta ilman suurempaa vaivannäköä. Makuupaikka on oltava puhdas sekä kuivitettu, valoa on tultava runsaasti ja sen on suojattava erilaisilta sääolosuhteilta. Vaarallisia paikkoja tai välineitä ei saa olla hevosen ulottuvilla ja on minimoitava riskit siihen että eläin loukkaantuu.

Ilmanvaihto on myös hyvin tärkeä osa hevosen majoittamispaikkaa koskien. Lantakaasut, kosteus ja haitalliset määrät pölyjä voivat aiheuttaa hevosille tarpeettomia hengitystiesairauksia ja liian huonosti lämmitetty paikka johtaa kylmettymiseen.

Äänistä syntyvien melujen suhteen on tehty omat vaatimuksensa hevosten pitoon. Hevosia ei saa pitää paikassa, jossa ne ovat jatkuvasti alttiina yli 65 desibelin melulle.

Hevosten pitopaikatTallien korkeus on oltava vähintään 2,2 metriä korkea, kuitenkin minimissään 1,5 kertaa hevosen säkäkorkeus. Pilttuiden käyttöä ei ole kielletty laissa, mutta tätä majoitus vaihtoehtoa ei suositella.

Hevosen on myös saatava tarpeeksi liikuntaa päivittäin. Suomessa kesäisin hevosen olisi suositeltavaa olla laitumella päivittäin ja jotkut hevoset pidetään suotuisilla keleillä ulkona vuorokauden ympäri. Laidun on kuitenkin pidettävä kunnossa ja siistinä, lantakasat on kerättävä säännöllisesti ja maa on kynnettävä ja kylvettävä tietyin väliajoin. Pitämällä huolen laitumesta ja tallien siisteydestä voidaan välttyä useilta tartuntataudeilta ja loistartunnoilta.

Laitumen koossa on otettava huomioon hevosten lukumäärä. Minimikokoa ei säädä laki, mutta vähintään 500 – 1 000 neliön aitaus on suositeltava minimi. Jos tarhaa ei käytetä usein riittää pienempi sääsuoja, mutta kokopäiväisissä tarhauksissa suojien on oltava vähintään kolmeseinäisiä.

Jos laitumella on useampi hevonen samaa aikaa, pitää siinä olla tarpeeksi tilaa kaikille. Lauman hierarkiassa matalammalla oleville yksilöille täytyy taata väistämismahdollisuus, jotta hevoset eivät ala tappelemaan keskenään. Potkimis- ja puremisjäljistä voi koitua paljon harmia ja pahimmassa tapauksessa pysyviä vammoja.