Erilaiset ratsastusratojen tiet

Erityisesti aloittavan ratsastajan on hyvä tietää tietyt vakioituneet ratsastusradat, joita ratsastuskouluissa käytetään. Vaikka koulujen alkeisryhmissä ja käytännön harjoittelulla ne oppii parhaiten, on hyvä pitää muistissa edes osa niistä jo valmiiksi.

Monilla on myös käytännöllistä merkitystä, esimerkiksi suuntaa vaihdettaessa ahtaassa hallissa.

  • Rata pituussuuntaan leikkaa

Tässä ratsastaja kääntyy kentän lyhyestä päästä kohti vastakkaista päätyä ja vaihtaa halutessaan myös kulkusuuntaa.

  • Puoli rataa leikkaa

Ratsastaja lähtee toisen pitkän sivun alusta viistosti kohti toista vastakkaista reunaa. Reuna tulisi saavuttaa pitkän sivun puolivälissä ja tämä vaihtaa aina ratsastuksen suunnan.

  • Koko rata leikkaa

Tässä alku on samanlainen kuin puoli rataa leikkaa ratsastusradassa, mutta toinen sivu tavoitetaan vasta hiukan ennen sen loppumista. Aloitus- ja lopetuskohdista tulisi olla sama etäisyys viereisiin lyhyisiin sivuihin.

  • Different horse riding tracksYmpyrä

Tätä kutsutaan myös isoksi ympyräksi ja siinä ratsastaja kulkee ympyrää tehden yleensä samalla erilaisia harjoituksia. Ympyrä voidaan tehdä kenttien päätyyn tai sen keskelle ja ison ympyrän halkaisija on aina koko kentän leveys.

 

  • Kahdeksikko

Tämä voi olla joko ympyrä- tai volttikahdeksikko. Isossa kahdeksikossa ensimmäinen ympyrä aloitetaan toisesta päästä ja kentän keskikohdalla vaihdetaan ympyrää.

  • Voltti

Tämä on ison ympyrän pienempi versio ja se voidaan tehdä missä kohtaa tahansa kentän reunalta aloittaen. Voltin halkaisijan koko voi vaihdella 6 – 10 metrin välillä ja varsinkin pienimmät voltit suoritetaan yleensä yksin. Tämä rasittaa hevosta vain toispuoleisesti ja kasvattaa samalla notkeutta.

  • Ympyrä leikkaa

Tässä ympyrän halki tehdään ikään kuin kaksi puolikasta volttia, kaartaen ensin ympyrän sisällä toiseen suuntaan ja sitten toiseen. Tämän jälkeen ympyrän kulkusuunta vaihtuu.

  • Täyskaarto

Tässä kaarrossa lähdetään jostain kohtaa, esimerkiksi kentän reunasta voltille ja sen puolivälissä matkaa jatketaankin viistoon kohti edessä olevan suoran keskiväliä.

  • Vastakaarto

Tämä on täyskaarto vastakkaisessa järjestyksessä, eli esimerkiksi pitkän sivun keskiosalta lähdetään kohti lyhyen sivun puoliväliä ja ennen sen tavoittamista suoritetaan voltti ja jatketaan matkaa vastakkaiseen suuntaan.

Kaikki tai osa eri ratsastusradan teistä voi vaikuttaa alkavalle ratsastajalle lähes mahdottomilta ymmärtää. Harjoiteltaessa ja käytännön kokeiluiden avulla nämä perusradat kuitenkin oppii nopeasti.